Flir
工業相機

FLIR工業相機提供高規格及高品質的可靠性,搭配TM手臂實現多種視覺應用。 為TM Robot各種視覺應用加值軟體包之綁定搭配的工業相機。

型號 快門 黑白/彩色 分辨率
BFLY-PGE-50A2C-CS 捲簾 彩色 5MP
BFLY-PGE-50A2M-CS 捲簾 黑白 5MP
BFLY-PGE-50S5C-C 全局 彩色 5MP
BFLY-PGE-50S5M-C 全局 黑白 5MP
BFS-PGE-50S5C-C 全局 彩色 5MP
BFS-PGE-120S4C-CS 捲簾 彩色 12MP
BFS-PGE-120S4M-CS 捲簾 黑白 12MP
BFLY-PGE-09S2C-CS 全局 彩色 0.9MP
BFS-PGE-200S6M-C 捲簾 黑白 20MP

 

  • TM Robot HW3.2
  • TMflow 1.8 或以上

販售區域: 全球

請與FLIR全球子公司或是經銷/代理商聯繫官方網站
當您洽購時,請註明此採購項目為「TM Plug&Play套件」