Skip to content

OCR環形辨識 (如輪胎規格) 與 梯形失真

Table of Contents

TMflow 軟體版本: 1.76.6300 或以上。

TM 手臂硬體版本:所有版本皆適用。

請注意,新舊版本之差異可能導致操作介面、步驟上會有所差異。

 

環形文字 #

環形文字可於「辨識區域」選用「弧形」,並調整「字元切割

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梯形失真 #

若斜同側,可於字元切割調整傾斜補正

未來OCR辨識將透過全AI的方式直接辨識整個字串(免手動切字)

詳情與補釘再洽詢專人

 

Powered by BetterDocs