Skip to content

定點式定位的平面概念

TMflow 軟體版本:所有版本皆適用。

TM 手臂硬體版本:所有版本皆適用。

請注意,新舊版本之差異可能導致操作介面、步驟上會有所差異。

 

初始點位是用哪個TCP建立? #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覺初始點改變需要注意什麼? #

  • 確保相機與物件的絕對高度必須與 TM 校正板建立 的工作平面與攝影機的高度一致
  • 相機與物件距離相對關係是否改變,若改變,需要重新校正平面
  • 將物件置於影像中間,避免視覺像差、邊緣失真
  • 注意焦距、光源
  • 正交於教出來的視覺平面
  • 若要移動需沿著教出來的視覺平面

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by BetterDocs